Kim jesteśmy

Stowarzyszenie ds. rozliczania energii zostało założone w 2004 r. przez grupę osób zainteresowanych racjonalnym gospodarowaniem ciepłem, zwłaszcza w kontekście jego indywidualnego rozliczania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Celem naszym jest prowadzenie takich działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, które sprzyjają racjonalnemu gospodarowaniu energią, popularyzowanie stosowanych metod i technologii rozliczania ciepła zgodnie z jego zużyciem oraz upowszechnianie nowoczesnych metod w tym zakresie.

W promowanie idei Stowarzyszenia zaangażowały się m.in. nastepujące firmy rozliczeniowe:

 

 

Rozliczanie kosztów ciepła -

informacje podstawowe

 


W Polsce jest ponad 6 milionów mieszkań ogrzewanych centralnie. Pomimo podejmowanych na szeroką skalę działań termomodernizacyjnych ciągle jeszcze wyróżniamy się niekorzystnie jeśli chodzi o poziom zużycia energii na jednostkę powierzchni ogrzewanej. Zużywamy ponad 2 razy więcej energii niż kraje europejskie o podobnej strefie klimatycznej.

Więcej